Verificari centrale termice

Punerea in functiune (PIF) reprezinta o serie de verificari si reglaje, obligatorii conform prescriptiei tehnice ISCIR A1 din 2002, care se fac la finalizarea executiei instalatiei. Pentru punerea in functiune a centralei termice, se realizeaza urmatoarele verificari:
(1) integritatea aparatului care urmeaza sa fie pus in functiune si compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat; (2) instalarea corecta a aparatului si faptul ca nu contravine instructiunilor producatorului privind instalarea; (3) racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea gazelor arse etc; (4) presiunile de combustibil gazos si de apa existente in circuitele de intrare ale aparatului;
e) racordarea corecta a aparatului la reteaua electrica si parametrii acesteia; (5) sistemul de evacuare a gazelor de ardere disponibil; (6) prizele de aer neobturabile

 

In conformitate cu instructiunile producatorului si cu propriile proceduri de lucru, societatea noastra poate efectua punerea in functiune a aparatului doar daca in urma verificarilor efectuate nu se constata abateri de la legislatia in vigoare, de la caracteristicile aparatului si de la recomandarile producatorului.
Nota: Autorizarea functionarii centralei termice se face, de obicei, cu societatea care a facut punerea in functiune a centralei. Aceasta autorizare reprezinta, de fapt, luarea in evidenta ISCIR a centralei Dvs, fiind o operatiune care se realizeaza contra-cost

Verificarea tehnica periodica a centralei termice se va efectua la maximum 2 ani. Utilizarea centralei termice fara verificarea tehnica periodica efectuata de o firma autorizata ISCIR si fara avizarea raportului de verificare de catre cei autorizati sa o faca este interzisa si atrage decuplarea de la reteaua de combustibil gazos a acesteia. Va puteti adresa pentru efectuarea verificarilor tehnice periodice de fiecare data aceluiasi prestator de specialitate autorizat de ISCIR sau, la fiecare termen scadent, unui alt prestator de specialitate autorizat de ISCIR.
In cazul in care, la verificarea tehnica periodica, se constata nereguli in functionarea centralei termice, repunerea in functiune a acesteia este permisa numai dupa efectuarea remedierilor defectiunii de catre un prestator de specialitate autorizat de ISCIR in acest sens.
Proconfort Grup detine autorizare ISCIR pentru efectuarea operatiunilor de verificare tehnica periodica a centralelor termice.

Interventii si reparatii – Asiguram interventii pentru reparatii si remedierea defectiunilor survenite la centrala termica, inclusiv instalatia termica, in baza unui contract de service (sub forma unui abonament anual) sau, punctual, la solicitare.
Service centrale – serviciul reprezinta totalitatea operatiunilor de intretinere si reparare cu sau fara schimbare de piesa a unei centrale termice si este de doua feluri :
Service centrale termice in garantie si se refera la operatiunile de service desfasurate pe o centrala termica aflata in garantie la producator sau sub contract de intretinere sau garantie extinsa cu centrul de service autorizat; pentru centralele termice aflate inca in garantie, societatea noastra poate interveni asupra lor doar daca apartin unuia din producatorii cu care avem contract de service.
Service extragarantie, care se refera la operatiunile de service desfasurate pe o centrala termica iesita din garantie si care nu are contract de intretinere, service, reparare cu un centru autorizat; societatea noastra este autorizata ISCIR pentru service centrale, reparare si verificare tehnica periodica pentru orice producator de centrale termice si poate presta servicii de service post garantie pentru orice model de centrala termica.

Punerea in functiune se va face de catre societatea noastra conform instructiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape:
(1) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;
(2) verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;
(3) verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie;
(4) reglarea parametrilor de intrare in aparat;
(5) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final;
(6) reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
(7) verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
(8) aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;
(9) masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc.- in conformitate cu propriile proceduri;
(10) instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului;
(11) editarea, completarea livretului aparatului si predarea acestuia utilizatorului final; (12) contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.